kiểm định

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm định là gì? Luật đo lường định nghĩa Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực …