Tin tức

Hiệu chuẩn là gì ?

Hiệu chuẩn là gì ?

Theo Luật Đo lường Việt Nam 2011, Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo …

Xem thêm
HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ RUNG

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ RUNG

1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo độ rung Văn bản kỹ thuật này quy định qui trình hiệu chuẩn  ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa các phương …

KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ

KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ

Áp kế ( đồng hồ đo áp suất) là thiết bị đo lường áp suất và nó thuộc danh mục quy định phải kiểm định trước khi lắp đặt và đưa vào sử dụng …