Lĩnh vực lực – độ cứng

LĨNH VỰC LỰC – ĐỘ CỨNG

Hiệu chuẩn, Hiệu chuẩn kiểm định thiết bị đo lực, độ cứng

Hiệu chuẩn các phương tiện đo lực : thiết bị đo kéo nén cầm tay, máy thử độ bền kéo nén, máy đo độ cứng Rockwell, máy đo độ cứng Vicker. . .

Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với MECAL VIỆT NAM  qua HOTLINE để được tư vấn chi tiết nhất :

 Điện thoại: Mr Lâm (+84) 982 628 838 | Email: Dinhlam.nguyen@mecal.vn

Điện thoại: Mr Dũng (+84) 981 855 991| Email: Tuandung.tran@mecal.vn

 

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẠM VI ĐO CẤP CHÍNH XÁC TÊN DỊCH VỤ
1 Phương tiện đo lực 0 – 1000 N 1 Hiệu chuẩn
2 Máy thử độ bền kéo nén 0 – 1000 N 1 Hiệu chuẩn
3 Máy đo độ cứng Vicker HV Hiệu chuẩn
4 Máy đo độ cứng MicroVicker HMV Hiệu chuẩn
5 Máy đo độ cứng Rockwell HRC, HRB, HRA Hiệu chuẩn
6 Máy đo lực kéo nén cầm tay Hiệu chuẩn
7 Máy đo momen Hiệu chuẩn
8 Cờ lê lực Hiệu chuẩn
9 Tô vít lực Hiệu chuẩn
10

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Lực kế

Dải đo : 600 kN

Cấp chính xác : 0,5 %

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

  1. Thiết bị đo momen lực
  2. Tấm chuẩn độ cứng HRA, HRB, HRC

  1. Tấm chuẩn độ cứng HV

Bài viết trước đó Lĩnh vực khối lượng
Bài viết sau đó Lĩnh vực nhiệt