Hồ sơ năng năng lực

I, THÔNG TIN CÔNG TY

Tên pháp nhân :  CÔNG TY CỔ PHẦN MECAL VIỆT NAM

Địa chỉ : Số V6B-18, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 855 991             Emai: Info@mecal.vn              Website: doluonghieuchuan.vn

II. GIẤY PHÉP KINH DOANH

III. CHỨNG NHẬN CỦA TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG – BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

IV. CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO/IEC 17025:2017

V. CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO