Tin tức

Hiệu chuẩn là gì ?

Hiệu chuẩn là gì ?

Theo Luật Đo lường Việt Nam 2011, Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Về mặt kỹ thuật có thể hiểu bản chất của việc hiệu chuẩn chính là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai …

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm định là gì? Luật đo lường định nghĩa Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực …

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ RUNG

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ RUNG

1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo độ rung Văn bản kỹ thuật này quy định qui trình hiệu chuẩn  ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa các phương tiện đo sau: -   Phương tiện đo độ rung động có chức năng đo: gia tốc/ vận tốc/ dịch chuyển có dải tần từ: 1 Hz đến 10 kHz và sai số từ 3 % đến 10 %. - …

KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ

KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ

Áp kế ( đồng hồ đo áp suất) là thiết bị đo lường áp suất và nó thuộc danh mục quy định phải kiểm định trước khi lắp đặt và đưa vào sử dụng và định kỳ hàng năm phải kiểm định lại theo Luật đo lường năm 2011 Áp kế là một loại thiết bị công nghệ dùng để đo lường. Nó được liệt kê vào dang mục bắt …

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN CÂN

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN CÂN

Tại sao phải hiệu chuẩn cân? Sau một thời gian dài sử dụng hoặc trong quá trình sử dụng cân có sự thay đổi vật lý: Địa điểm sử dụng, môi trường, va chạm không mong muốn với các bộ phận của cân,...Điều này dẫn đến những sai số của cân. Việc hiệu chuẩn cân là xác định các sai số tại các điểm đo của …