hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn là gì ?

Hiệu chuẩn là gì ?

Theo Luật Đo lường Việt Nam 2011, Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Về mặt kỹ thuật có thể hiểu bản chất của việc hiệu chuẩn chính là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai …

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm định là gì? Luật đo lường định nghĩa Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực …